Wymiany i Zwroty

Zwroty

W ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki możesz zrezygnować z zakupu. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271). Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Za termin zawarcia umowy uważa się datę otrzymania przesyłki.


Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:


  • Towar nie był używany, jest czysty, pozbawiony zapachów (np. perfumy, dym tytoniowy, pot) ani nie został w żaden sposób zniszczony.
  • Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek).
  • Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
  • Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.
  • Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.
W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres wraz z wypełnionym drukiem zwrotu towaru oraz paragonem. DRUK ZWROTU:


Pentagon
ul. Młynska 17
40-098 Katowice
UWAGA:
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.